Dørtelefonanlæg

Ofte kan det ikke betale sig at reparere gamle udtjente porttelefonanlæg. AH-EL har specialiseret sig i at renovere anlægget, så det fremstår og fungerer som nyt, mens man genanvender de eksisterende ledninger. Det gør renoveringen langt billigere og fremtidig fejlretning let og hurtig.